Nieuwe methode

Ik heb een nieuwe rekenwijze voor alcoholpercentage ontwikkeld, helemaal gebaseerd op SG formules. Dus niet meer met benaderingskrommen.

Zie voor theorie en afleidingen de Alcohol Percentage pagina.

SG berekeningen

Met dit formulier kun je o.a. het alcoholpercentage van je bier (of evt. andere dranken) uitrekenen.

Het formulier is ook als spreadsheet te downloaden.

Gebruik: Vul het gemeten soortelijk gewicht in. Links de waarde vóór de vergisting, en rechts de waarde ná het gisten. De waarde kan opgegeven worden in Brix (Refractometer uitlezing) of in gram/liter (Hydrometer uitlezing). Als de waarde na hoofdvergisting in Brix wordt gegeven, moet de waarde voor vergisten ook in Brix worden gegeven. Geef ook het aantal grammen suiker per liter voor nagisting op fles (of 0 als onder koolzuurdruk wordt afgevuld). De overige waarden worden berekend uit deze gegevens, nadat je op de Bereken knop klikt.

De berekende waarden worden in drie kolommen getoond, telkens de waarde voor de hoofdvergisting (Start-SG etc.), de waarde na de hoofdvergisting (Eind-SG etc.), en de waarde na vergisting op fles. Voor de waarden van deze derde kolom wordt aangenomen dat de toegevoegde suiker volledig wordt vergist. Eventueel is dit na het openen van een flesje bier na te meten :o) .

Let op: De berekende waarden zijn slechts benaderingen. Onder het formulier staat verdere uitleg.


 Na brouwenNa hoofdvergisting Na vergisting op fles 
Afgelezen SG (Refractometer, Brix)
of: Afgelezen SG (Hydrometer, g/l)
Suiker voor nagisting op fles (g/l)    

Berekend SG
Werkelijk extractgehalte (g/100 ml wort)
Graden Plato (g extract/100 g wort)
Alcoholgehalte (g/100 ml wort)
Alcohol gewicht %  
Alcohol vol %  
Categorie (NL)    
Energie (kCal/100 ml) ( suikerklontjes per flesje )
Vergistingsgraad (gew %)  

Soortelijk Gewicht

Wat wij doorgaans soortelijk gewicht noemen, is in de meeste gevallen eigenlijk de soortelijke massa. Wat je meet hangt af van de gevolgde meetmethode.

  • Als je meet met een hydro-meter, meet je de soortelijke massa
  • Als je het gewicht van een volume meet met een weegschaal, meet je het soortelijk gewicht
  • Als je een volume weegt met een balans, meet je de soortelijke massa

Het verschil is een factor 0,9813 (voor Amsterdam). In dit formulier wordt met Soortelijke Massa gewerkt, dus een uitlezing van hydrometer of balans.

 

Nagisting op fles

Geef hier hoeveel gram suiker per liter voor de nagisting werd gebruikt.

Werkelijk extractgehalte

Grammen extract per 100 ml. Deze wordt berekend met de formules (zie afleiding).

Graden Plato

Graden Plato is het aantal grammen extract per 100 gram wort. Dit valt te berekenen uit het werkelijk extractgehalte, door te delen door de dichtheid van de wort.

Alcoholgehalte

Net als het restsuikergehalte, volgt het alcoholgehalte in grammen per 100 ml uit de formule.

Alcohol gew %

Deze wordt simpelweg uit het alcholgehalte berekend, door te delen door de totale massa van de wort. En dan uiteraard maal 100 om er een percentage van te maken.

Alcohol vol %

Deze wordt uit het alcoholgehalte berekend door te delen door het totale volume van de wort, maal 100 %.

KiloCalorieën van de oplossing

Aangezien de hoeveelheid restsuiker en alcohol precies bekend is, kan dit met respectievelijk 4 en 7,11 worden vermenigvuldigd om de energie in kilocalorieën te krijgen. Wel moet het volume nog even gecompenseerd worden, want het is niet precies 100 ml aan het eind van de berekeningen.

Categorie (NL)

De categorie van bier wordt bepaald uit graden Plato, zoals de Nederlandse Wet (artikel 4) deze definieert. De indeling is als volgt:

Cat. graden Plato omgerekend naar SG
S 15,5 of hoger 1063.54 of hoger
I 11 tot 15,5 1044.37 tot 1063.54
II 7 tot 11 1027.84 tot 1044.37
III 1 tot 7 0 tot 1027.84

Vergistingsgraad

De vergistingsgraad geeft aan hoeveel suiker er vergist is. Dit is heel simpel te berekenen met de volgende formule:

  • VG = (Dstart - Deind) / (Dstart - Dwater) * 100 procent

D is hier de dichtheid in g/l.